Home » Wat is CLT?

Wat is CLT?

Onze missie is vooruitdenken en op een ecologisch verantwoorde manier bouwen aan de wereld van morgen. Al onze nieuwbouwprojecten worden daarom opgebouwd in ‘Cross Laminated Timber’ (kruislaaghout).

Een CLT paneel

Duurzaam bouwen

CLT – Bouwmethode van de toekomst

CLT wordt gevormd door massieve planken die op zich bestaan uit
drie tot zeven tegen elkaar gelijmde houtlagen.

Door deze verschillende lagen telkens kruiselings te verlijmen,
worden de platen extra sterk, stabiel en isolerend.

Tegelijkertijd blijven ze wel licht, wat een enorm pluspunt is naar plaatsing toe.

Een CLT paneel

Voordelen

Bouwen met CLT

ECOLOGISCH

Een recycleerbaar en duurzaam bouwmateriaal. Het heeft een positief effect op het klimaat door de opslag van CO2 en het beperken van de uitstoot door energiezuinigheid.

BETROUWBAAR

Goede score in brandveiligheid, het vormt van nature een beschermende laag (snelheid 0,7 mm/minuut – 42 mm/uur). Bovendien de hoogste veiligheidsclassificatie voor aardbevingen.

ENERGIEZUINIG

De kruislings gelijmde houten lagen zorgen voor een grote weerstand, luchtdichtheid en een uitstekende isolatie. Hierdoor merk je al snel een verschil op je energiefactuur!

ZEER SNEL

Binnen 1 à 2 weken is alles wind -en waterdicht, door deze droge bouwmethode kunnen we jouw woning binnen 3 á 4 maanden instapklaar opleveren. Onze methode is tot 60% sneller!

GEZOND WONEN

Een natuurlijk & gezond binnenklimaat vanwege een positieve CO2 balans. Optimalisatie van de vochtigheidsgraad door waterdamp op te vangen en weer terug te geven.

KWALITATIEF

In elke productiefase worden alle materialen en vervolgens de geprefabriceerde artikelen herhaaldelijk geïnspecteerd en getest om de juiste certificering te verkrijgen.

NAUWKEURIG

De panelen worden uitgetekend en tot op de millimeter nauwkeurig verwerkt. Uitsparingen worden op voorhand uitgefreesd. Een correct resultaat en minder fouten tot gevolg.

MEER OPBRENGST

De gelamineerde structuur laat toe smalle wanden te creëren = tot 10% meer bewoonbare oppervlakte. Daarbovenop een hogere marktwaarde t.o.v. andere bouwmethodes.

FLEXIBEL

Een lichtere fundering nodig en grotere overspanningen zijn mogelijk. CLT kan worden gebruikt in combinatie met elk bouwmateriaal. Bouwen kan tot 29 verdiepingen hoog!

CLT toepassingen zijn zowel eengezinswoningen als appartementen, scholen, ...

Multifunctioneel

Wat zijn de toepassingen

CLT is toepasbaar voor zowel wand-, vloer- en/of dakelementen. Dit materiaal is zeer breed inzetbaar en vormt een duurzaam alternatief voor de traditionele bouwmaterialen beton en staal. Het speelt zijn troeven perfect uit in:

  • Eengezinswoningen

  • Appartementen & hoogbouw

  • Scholen & openbare gebouwen

  • Studentenhuisvesting

  • Kantoren & industriebouw

Bekijk onze realisaties
De montage van een CLT wand op een werf

Een leven lang

Bouwen vóór de toekomst

Qua levensduur hoeft CLT echt niet onder te doen voor andere constructie-elementen. Doordat er massief hout wordt toegepast, kunnen dergelijke gebouwen met gemak de tand des tijds doorstaan.

Het oudste houten gebouw dateert van rond 800, en in Scandinavië vind je
nog verschillende gebouwen van rond 1200.

Wonen in één van onze projecten, dat is resoluut kiezen voor energie-
besparingen, jaar na jaar, maar dat is ook kiezen voor een duurzaam
ecologisch constructiesysteem.

Opslag van CO2, gebruik van een hernieuwbaar materiaal, recyclage van fabricage- en constructieafval, hergebruik van materialen en het belang dat wordt gehecht aan de levenskwaliteit van uzelf en van uw omgeving.

De montage van een CLT wand op een werf

Bouwplannen

Benieuwd wat CLT voor jou kan betekenen?

Contacteer ons

Heeft u een vraag?

Veelgestelde vragen

Wat zijn de verschillen tussen CLT en houtskeletbouw?

Een constructie in CLT is sneller geplaatst. De grote panelen worden met een kraan eenvoudig gemonteerd en verbonden. Binnen 1 à 2 weken is alles wind- en waterdicht, binnen een drietal maanden is je woning volledig klaar.

Bij houtskeletbouw wordt minder hout per bouwdeel toegepast. Typerend voor houtskeletbouw is dat er een ‘raamwerk’ van hout wordt getimmerd, waartussen het isolatiemateriaal wordt geplaatst. Dat wordt afgewerkt met plaatmateriaal, terwijl bij CLT massieve houten panelen worden gebruikt. De thermische inertie is dus beter dan bij skeletbouw, doordat je met meer massa zit en daarbovenop een isolerende schil aanbrengt. Wandopeningen worden in houtskelet voorbereid en getimmerd terwijl ze in CLT, samen met de uitsparing voor leidingen uit het massieve plaatmateriaal worden gefreesd.

Kruislaaghouten wanden zijn meer solide en hebben bij toepassing binnenshuis in principe geen afwerking nodig. Dus ook geen voorzetwanden voor de binnenmuur. Nog een belangrijk verschil tussen beiden is dat met houtskelet constructief maar enkele lagen hoog kan worden gebouwd. CLT wordt nu al toegepast in gebouwen tot meerdere verdiepingen hoog en grote overspanningen vormen geen probleem. Dit kan omdat wanden en buitenmuren van CLT fungeren als drager van een constructie.

Dragen houten gebouwen bij aan een betere leefomgeving?

Er zijn onderzoeken die in deze richting wijzen. Naast de technische voordelen heeft hout – mede door de natuurlijke basis – een vochtregulerende eigenschap. Daardoor draagt het gebouw bij aan een gezond en comfortabel binnenklimaat.

Ook is aangetoond dat mensen minder gestrest en productiever zijn, studenten beter leren, patiënten sneller genezen en mensen over het algemeen gezien gelukkiger en rustiger leven in binnenruimtes waar houten elementen in verwerkt zijn. Bovendien blijkt het een serieuze meerwaarde te bieden om in houten gebouwen te leven: bewoners hebben een lagere bloeddruk, hartritme en stresslevel.

Brandt hout sneller dan traditionele bouwmaterialen?

Neen, integendeel. Hout (en dus ook CLT) is wel brandbaar, maar vergeleken met bijvoorbeeld staal heeft het materiaal een voorspelbaar brandgedrag.

CLT heeft een vochtgehalte van circa 10-14%, indien het wordt blootgesteld aan een verhoogde voorraad van energie, zal dit vocht verdampen bij een temperatuur van 100 °C. Zodra de temperatuur stijgt tot boven de 300 °C, gaat het hout verkolen. Het verkolen van het hout is het resultaat van het thermisch ontleden ervan, ook wel pyrolyse genaamd. Deze koollaag wordt gevormd door een koolstof houdend residu. Een positieve eigenschap van dit residu is de warmte-isolerende werking ervan, waardoor de binnenste laag van het hout wordt beschermd en intact blijft. Door dit fenomeen blijft onder andere CLT lang in haar dragende functie voorzien.

Daardoor kan in hogere mate dan bij staal en beton het brandgedrag worden voorspeld. Om een stalen of betonnen constructie brandveilig te maken, dienen extra maatregelen te worden genomen. Een houten constructie vormt van nature een beschermende laag door het proces van pyrolyse.

Hoe wordt CLT gemaakt?

CLT bestaat uit minimaal drie en maximaal zeven lagen van vurenhouten latten met een dikte van 20 tot 40 mm die haaks met elkaar verlijmd zijn en geperst worden. De panelen worden gedroogd tot een vochtpercentage van 10-14%. Dit zijn de beste condities voor het hechten van de lijm en het verminderen van scheurwerking. De productie van CLT is een grotendeels gesloten circulair proces waarbij het restafval veelal wordt hergebruikt. Het ‘verloren’ materiaal wordt weer hergebruikt als biomassa. Zo is de fabriek op het gebied van energieverbruik vaak zelfvoorzienend.

De productie kan in verschillende afwerkingsklassen. In het algemeen wordt onderscheid gemaakt tussen drie klassen, te weten klasse A (Zichtkwaliteit), klasse B (Industriekwaliteit) en klasse C (Inbouwkwaliteit). Klasse A wordt veelal toegepast als het hout in het zicht blijft. Zo worden bijvoorbeeld open lijmnaden, ingegroeide schors en verkleuring weggewerkt.

Is CLT gevoelig voor vocht?

Hout is een zeer goede vochtregulator. Anderzijds is het wel van belang dat we voldoende aandacht besteden aan de vochtigheid van de panelen (en dus van de omgeving) tijdens opslag en gedurende de montage. Uiteraard laten wij niets aan het toeval over en zal er steeds een proactieve coördinatie van de werkzaamheden plaatsvinden.

Incidenteel bij bijvoorbeeld een lekkage mag het een keer nat worden, maar voor de rest geldt wel: droog houden en goed ventileren. Maar dit geldt eveneens voor traditionele bouwmethodes binnen de huidige energienormen.

Kan het hout beginnen ‘werken/leven’?

Door de verlijming van gekruiste lagen is het “werken” van het hout, uitzetting/krimp bij veranderingen van vochtigheid en temperatuur vrij gering tot geneutraliseerd.

Kan er houtrot optreden?

Hout neemt vocht op als het binnen vochtig is, maar laat het weer los als het droog is en zorgt zo voor een prettig binnenklimaat.

CLT is vooral van toepassing voor inwendige bouw, houtrot ontstaat voornamelijk buiten en is tevens beter te voorkomen en te behandelen dan betonrot.

Kan ik later nog zaken bijplaatsen of ophangen?

Dit vormt technisch gezien geen enkel probleem. Er wordt gewerkt met massieve houten wanden waarin men rechtstreeks kan boren. Uiteraard mits de nodige voorzichtigheid om geen leidingen te raken. Om zaken op te hangen moet er dus geen versteviging voorzien worden.

Hoe zit het met contactgeluid bij CLT-vloeren en wanden?

Contactgeluid vraagt bijzondere aandacht. Al bij de bevestiging van de vloeren aan de (houten) wanden wordt hier rekening mee gehouden. Door met trillingonderbrekend materiaal te werken wordt het doorgeven van contactgeluid via de wanden tegengegaan. Op de vloer is bovendien een voorziening om het contactgeluid te beperken. Dit kan beton zijn of een zwevende vloer met daaronder materiaal dat massa en geluiddemping toevoegt.

Wat betreft de wanden: deze zijn minder gevoelig voor contactgeluid, omdat men nu eenmaal zelden op de muren slaat of loopt. De wanden gedragen zich als ‘gewone’ muren. De trillingonderbrekende materialen (zie hierboven) werken in omgekeerde zin ook.

Belangrijk: al onze projecten worden onderworpen aan een akoestisch onderzoek. Bewijs dat al onze appartementsgebouwen voldoen aan de norm van 2021 zal steeds worden voorgelegd.

Hoe worden leidingen verwerkt in een CLT-gebouw?

CLT wordt geprefabriceerd, we zorgen ervoor om vooraf in de binnenste lagen al uitsparingen voor het leidingwerk aan te brengen. Indien nodig kan er manueel nog extra uitgefreesd worden.

Wordt het in de zomer warmer ten opzichte van traditionele bouwmethodes?

Steen en beton warmen trager op, MAAR ze koelen ook heel langzaam af. Een stenen muur op het zuiden voelt lang na zonsondergang nog warm aan. De warmte zet zich vast in de massa van steen/beton en laat minder snel los ten opzichte van hout. Indien de warmte zich zet op het hout van een CLT woning, zal deze veel sneller verdwijnen met een koelere omgeving tot gevolg.

Kortom: de kruislings gelijmde houten lagen zorgen voor een grote weerstand, luchtdichtheid en een uitstekende isolatie in ieder seizoen.

Meer informatie

Lees ook

Ecologisch wonen

Circulair aspect

Ons doel is een oplossing te bieden aan de huidige klimaatopwarming met de uitdaging om unieke en kwalitatieve leefomgevingen tot stand te brengen, die ook bijdragen aan het welzijn van de mens.

Lees meer
Over ons

Waarom kiezen voor HRB?

Elk project is anders en zal steeds inspelen op de woonbehoeften, wensen, smaak, het budget en de levensfase. Deze diversiteit kan je ook terugvinden in ons team en onze manier van werken.

Lees meer
aanbod

Ontdek onze projecten

Al onze projecten zijn wél doordacht en telkens mikken we op dé perfectie. Keer op keer blazen ze het straatbeeld nieuw leven in, we bieden zowel eengezinswoningen als appartementen aan.

Lees meer